Współpracuję z...

Policją, Prokuraturą i Sądami

urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi

osobami prywatnymi i firmami

Oferta

Pracownia Kryminalistycznych Ekspertyz Dokumentów wykonuje badania dokumentów ( różnego rodzaju umów, testamentów, anonimów, grypsów, faktur itp.) przy nieinwazyjnych metodach fizyko-optycznych wykorzystujące oświetlenie ukośne i przechodzące oraz podczerwień i promieniowanie utrafioletowe. Ekspertyzy pismoznawcze wykonywane są w oparciu o metodę graficzno – porównawczą oraz przy pomocy sprzętu laboratoryjnego i programów wspomagających opiniowanie. Ekspertyzy wykonywane są na zlecenie organów procesowych, administracji publicznej, osób prawnych oraz na zlecenie prywatne.

Sporządzane opinie zawierają szczegółowy opis przebiegu badań, przejrzyste tablice poglądowe lub zdjęcia z kamery mikroskopu oraz zrozumiałe wnioski końcowe. Każda z opinii wykonywana jest rzetelnie i bezstronnie.


Zakres badań

  • identyfikacja osób na podstawie zapisów ręcznych
  • określenie autentyczności dokumentów na podstawie porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów oraz odcisków pieczęci
  • formowanie hipotez osobopoznawczych o autorach i wykonawcach dokumentów anonimowych
  • sporządzanie analiz przed podjęciem decyzji o wykonaniu kontropinii grafologicznej