o mnie

Coraz częściej dochodzi do fałszowania dokumentów, a fałszerze stosują coraz częściej profesjonalne techniki, które trudne są do odróżnienia względem autentycznego dokumentu.

Zajmuje się kryminalistyczną ekspertyzą dokumentów, która ma na celu potwierdzić lub zaprzeczyć autentyczność na badanym dokumencie. Moje długoletnie doświadczenie w służbie w procesie wykrywczym nabyłam w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełniłam pełen zakres form pracy procesowej w tym kryminalistycznej.

Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Ekspertyzy Dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobyta przeze mnie wymieniona specjalizacja, wynika także z bezpośredniej mojej pasji technik kryminalistyki, którą ustawicznie pogłębiam o najnowsze informacje w zakresie ekspertyzy dokumentów. Wiedza praktyczna zdobyta przez wiele lat w procesie wykrywczym stanowi dowód, że sporządzane przeze mnie opinie są wykonane merytorycznie z wyjątkową starannością, obiektywizmem i terminowo. Wiedza teoretyczna i praktyczna została zweryfikowana i potwierdzona – dzięki temu zostałam zaprzysiężona jako biegła w powyższym zakresie przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

mgr inż. Ewa Haber-Czerska


Zakres badań

  • identyfikacja osób na podstawie zapisów ręcznych
  • określenie autentyczności dokumentów na podstawie porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów oraz odcisków pieczęci
  • formowanie hipotez osobopoznawczych o autorach i wykonawcach dokumentów anonimowych
  • sporządzanie analiz przed podjęciem decyzji o wykonaniu kontropinii grafologicznej