o mnie

Pracownia Kryminalistycznych Badań Dokumentów prowadzona przez mgr inż. Ewę Haber-Czerską, eksperta-pismoznawcę z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów gwarantuje swoim Zleceniodawcom wysoki standard obsługi związanej z badaniem pisma i dokumentów.
Długoletnie doświadczenie nabyte w służbie w procesie wykrywczym w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełniła pełen zakres form pracy procesowej w tym kryminalistycznej stanowi dowód, iż sporządzane opinie są wykonane merytorycznie z wyjątkową starannością, obiektywizmem i terminowo. Pracę wykonuje jako pełnowymiarowe zajęcie. Wiedza teoretyczna i praktyczna została zweryfikowana i potwierdzona przez niezawisły Sąd, dzięki temu wymieniona pełni funkcję zaprzysiężonego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Jej wiedza także wynika z bezpośredniej pasji technik kryminalistyki, którą stale pogłębia uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych problematyce badań dokumentów oraz kongresach nauk sądowych.

Zakres badań to opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii pismoznawczych dla różnych organów (procesowych i pozaprocesowych) min.:
1. identyfikacja osób na podstawie zapisów ręcznych,
2. określenie autentyczności dokumentów na podstawie porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów oraz odwzorowania pieczątki, pieczęci
3. formułowanie hipotez osobopoznawczych o autorach i wykonawcach dokumentów anonimowych.
4. ujawnienie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych.

mgr inż. Ewa Haber-Czerska


Zakres badań

  • KLASYCZNE BADANIA DOKUMENTÓW:

  • analiza porównawcza rękopisów i podpisów
  • identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego
  • formowanie hipotez osobopoznawczych o autorach i wykonawcach dokumentów anonimowych.
  • TECHNICZNE BADANIA DOKUMENTÓW:

  • badania identyfikacyjne pieczątek i ich odwzorowań
  • badania mające na celu ujawnienie treści zapisów nieczytelnych, zamazanych i częściowo lub całkowicie usuniętych
  • badania dokumentów pod kątem dopisania, dodrukowania lub usunięcia zapisów
  • ujawnianie pisma wgłębionego